Tư Vấn Kỹ Thuật

Sản phẩm

Bảng quảng cáo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hiện có 4 khách Trực tuyến
GIỐNG LÚA IR 50404 In Email
Giống Lúa được công nhận chính thức
 hinh ir 50404

1. Nguồn gốc: được chọn lọc từ tập đoàn giống nhập nội của IRRI.
Được công nhận giống chính thức theo Quyết định số 126 QĐ/BNN-KHCN, ngày 21 tháng 5 năm 1992 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT.

 

2. Đặc tính:

- Thời gian sinh trưởng 85-90 ngày.

- Chiều cao cây: 85 - 90 cm. Khả năng chống đổ kém. Thích nghi rộng trên nhiều vùng đất phù sa đến phèn trung bình, Canh tác được cả 3 vụ trong năm.

- Hơi nhiễm Rầy nâu và Đạo ôn. Nhiễm nhẹ với bệnh Vàng lá. Nhiễm vừa với bệnh Khô vằn.

- Năng suất: vụ Đông Xuân 6-8 tấn/ha, vụ  Hè Thu 5-6 tấn/ha.

- Hạt gạo bầu, bạc bụng. Khô cơm.

- Hàm lượng amylose (%): 26,0.

- Trọng lượng 1000 hạt 22-23 g.

- Chiều dài hạt trung bình: 6,74 mm.